اهداف و شرح وظایف اداره علم سنجی

 

* پایش و ارزیابی فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه

* ارزیابی  پژوهشگران دانشگاه با استفاده از شاخص های علم سنجی

* به روزرسانی مستمر سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه

* ارائه گزارشات تولید علمی دانشگاه در بازه های زمانی مختلف.

* پایش اعتبار مجلات داخلی و خارجی مورد درخواست پژوهشگران دانشگاه

* استخراج شاخص‌های علم‌سنجی (استنادات، H-index و ...) مورد درخواست پژوهشگران از نمایه‌نامه‌های معتبر ملی و بین‌المللی

* برگزاری کارگاه ها و سخنرانی های علمی.

* برگزرای همایش ها و کنفرانس های علمی

* تهیه و اعلام جدیدترین اطلاعات مربوط به مجلات نمایه شده در پایگاه های معتبر از طریق وب سایت اداره