دکتر رحیم سروری:رئیس کمیته

  دکتر دلارام درود:دبیر کمیته

 دکتر زهره افتخاری:پژوهشگر

دکتر سید داور سیادت:مدیر آموزش

 دکتر لادن تیموری:پژوهشگر

 دکتر سعید حبیبا:حقوقدان

آقای دکتر محسن فدوی:صاحب نظر در حوزه اخلاق در پژوهش

دکتر احسان مصطفوی:متخصص آمار و اپیدمیولوژی

دکتر رضا مهدیان:پژوهشگر

حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی موسوی:روحانی

خانم فاطمه میرخانی:نماینده جامعه

خانم شیوا خادمی:کارشناس